پیام تبلیغاتی

یکی از روش های تبلیغاتی نوین ارسال پیام است.

شما می توانید ارسال پیام خود را فیلتر کنید به منظور این است که ما می توانیم با درخواست شما فقط پیام را به یک محله خاص , شغل خاص , جنسیت خاص یا ... به صورت پیامکی یا واتسآپی ارسال کنیم.

Screenshot 2022-06-25 172654
جدول قیمت‌گذاری

پلنی متناسب برای کسب و کار خود را انتخاب کنید

ابتدایی

پکیج پایه

5,000 ارسال

 • قابلیت ارسال متن
 • قابلیت زمان بندی
 • ارسال لینک سایت یا اینساگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپی

پیشرفته

پکیج اقتصادی

10,000 ارسال

 • قابلیت ارسال متن
 • قابلیت زمان بندی
 • ارسال لینک سایت یا اینساگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپی

فوق پیشرفته

پکیج پیشرفته

20,000 ارسال

 • قابلیت ارسال متن
 • قابلیت زمان بندی
 • ارسال لینک سایت یا اینساگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپی

طلایی

پکیج طلایی

30,000 ارسال

 • قابلیت ارسال متن
 • قابلیت زمان بندی
 • ارسال لینک سایت یا اینساگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

الماسی

پکیج الماسی

50,000 ارسال

 • قابلیت ارسال متن
 • قابلیت زمان بندی
 • ارسال لینک سایت یا اینساگرام
 • گزارش کامل ارسال های واتساپ

برای درخواست پلن مورد نظر و مشاوره رایگان تماس بگیرید

09128467255شیرمحمدی