تاریخچه اینترنت

پیدایش اینترنت (Internet) به دهه ۶۰ برمی گردد؛ وقتی که دولت آمریکا بر اساس طرحی به نام «Arpa» (آژانس تحقیق پروژه های پیشرفته) که هدفش تقویت عملکردهای دفاعی بود، این طرح را اجرا کرد. در آن دوران، کامپیوتر شخصی هنوز وجود نداشت و فقط سازمان های بزرگ، دانشگاه ها و مراکز دولتی از سیستم های […]